UV-lakkide kõvendamine

(Video on inglise keeles)

Soovitame UV seadmega töötada kahel inimesel - üks juhib seadet ja kontrollib UV seadet ning teine julgestab, et kaablid ei jääks töötava seadme ette. Töötades  UV seadmega kasuta alati kaitseriietust, - maski, - kindaid (seadmega töötaja) ja kaitseprille (teised töötajad kaasa arvatud kõrvalviibijad).  

Aseta kuumakindel plaat UV lambi alla, ühenda seade vooluvõrku, seadista kiirus (hele pind suurem kiirus, tume pind väiksem kiirus), oota kuni süttib lambi valmisoleku oranž tuli ja alusta tööd.

Esmalt kõvenda manööverdusala, kus saab seadmega ohutult ringi keerata ja liikumissuunda muuta. Seejärel alusta liikumist põranda servast liikudes sirgjoones. Markeerige (pulga, klotsi vms.) töö alustamise algus- ja lõpppunkt. See on vajalik teadmaks milline põranda osa on juba kõvendatud.

Liigu seadmega edasi - tagasi arvestades lambi ülekatteks u. 1/4 kõvendatud ala laiusest. See on vajalik, et põrandale ei jääks kõvendamata alasid. Visuaalselt ei ole kõvendatud ja kõvendamata lakil võimalik vahet teha. Kõvendamata kohad ilmnevad alles hilisema kasutamise käigus, sest nendes kohtades on kulumine kiirem ning vastupidavus kemikaalidele nõrgem.

Takistuseni jõudmisel u. 0,3m enne takistust või töö lõpetamisel lülita esmalt välja liikumine, lükka masin kuni takistuseni ja seejärel lülita lamp välja vajutades vasakpoolset lülitit. Jättes UV seadme seisma ühe koha peale  töötava lambiga, tekib oht põrandapinna (puit, vinüül) põletusteks. Kuigi seade on varustatud turvalülitiga, mis seiskab liikumatu seadme automaatselt 4 sekundi pärast, võivad põranda pinnale siiski tekkida põletusjäljed.

Nurkades, seinte ääres ja teistes raskesti ligipääsetavates kohtades tuleb kasutada käsilampi. Ühenda UV käsilamp  vooluvõrku ja oota u. 2 minutit kuni UV lamp saavutab täisvõimsuse. Hoia lampi võimalikult kõvendatava pinna lähedal.

Käsilambiga töötades kehtivad samad ohutusreeglid, mis UV seadmega töötades.  

UV seadmega kõvendatud pind on kasutatav koheselt peale töö lõppu.    

Töö lõpetamisel lülita UV seade või käsilamp „ OFF“ (välja) režiimi ja lase seadmel vooluvõrku ühendatuna u. 5 minutit jahtuda, alles seejärel eemalda seade vooluvõrgust.

Trüki