UV laku cietēšanas process

Ieteicams ar UV ierīci strādāt diviem cilvēkiem – viens vada UV ierīci un to pārbauda, bet otrs nodrošina, lai kabeļi nenokļūtu zem strādājošās ierīces.
Strādājot ar UV ierīci, vienmēr jāizmanto aizsargtērps, maska, cimdi (cilvēks, kas vada ierīci) un aizsargbrilles (citi strādnieki, arī līdzās esošie cilvēki).
Zem UV lampas jānovieto karstumizturīga plāksne, iekārta jāpievieno elektrotīklam, jānoregulē ātrums (gaiša virsma – lielāks ātrums, tumša virsma – mazāks ātrums), jāpagaida, kamēr iedegas lampas gatavības signāls – oranžā lampiņa – un var sākt darbu.

Vispirms jāsacietina manevrēšanas zona, kurā var droši pagriezt ierīci un mainīt kustības virzienu. Pēc tam jāsāk darbs no grīdas malas, dodoties taisnā virzienā. Jāatzīmē (ar nūjiņu, kubiņu utt.) darba sākuma un beigu punkts. Tas ir nepieciešams, lai zinātu, kura grīdas daļa jau ir sacietējusi.

Ierīce jāvirza uz priekšu un atpakaļ, rēķinot lampas pārklājumam apm. 1/4 no sacietējušās virsmas platuma. Tas ir vajadzīgs, lai uz grīdas nepaliktu nesacietējušu posmu. Vizuāli nav iespējams atšķirt sacietējušu un nesacietējušu laku. Nesacietējušās vietas parādās tikai vēlākā ekspluatācijas procesā, jo šīs vietas ātrāk nodilst un tajās ir vājāka izturība pret ķimikālijām.

Tuvojoties šķēršļiem, apm. 0,3 m attālumā līdz tam, vai beidzot darbu, vispirms jāizslēdz kustība, jāaizved ierīce līdz šķērslim un pēc tam jāizslēdz lampa, nospiežot slēdzi kreisajā pusē. Ja UV ierīce paliek vienā vietā ar strādājošu lampu, uz grīdas virsmas (koka, vinila seguma) var veidoties izdedzinātas vietas. Lai gan ierīcei ir aizsargslēdzis, kas pēc 4 sekundēm automātiski izslēdz nekustīgu ierīci, uz grīdas virsmas tomēr varētu veidoties izdedzinātas vietas.

Stūros, gar sienām un citās grūti sasniedzamās vietās jāizmanto rokas lampa. Rokas UV lampa jāpievieno elektrotīklam, un jāpagaida apm. 2 minūtes, kamēr lampa sasniedz pilnu jaudu. Lampa jātur iespējami tuvāk virsmai, kas jāsacietina.

Izmantojot rokas lampu, ir spēkā tie paši drošības noteikumi, kas jāievēro UV ierīces lietošanā.

Ar UV ierīci sacietinātu virsmu var ekspluatēt uzreiz pēc darba pabeigšanas.

Pabeidzot darbu, UV ierīce vai rokas lampa jāpārslēdz režīmā «OFF» (izsl.), un elektrotīklam pievienotajai ierīcei jāļauj atdzist apm. 5 minūtes, un tikai pēc tam ierīce jāatvieno no elektrotīkla.


Uzmanību! Detalizēta informācija un instrukcijas tiek sniegtas lietotāja rokasgrāmatā vai arī pieprasiet tās sertificētiem partneriem.

Drukāt