Kasutusvalmis puidupahtel kuni 1,5mm vuukide täitmiseks enne viimistlemist

Sideaine, mis segatuna lihvimistolmuga moodustab pahtlisegu

1-komponentne veepõhine aluslakk rulli või aplikaatoriga pealekandmiseks

1-komponentne veepõhine aluslakk terasspaatliga pealekandmiseks

1-komponentne veepõhine pindlakk tavalise koormusega eluruumide põrandatele

PRO

1-komponentne veepõhine pindlakk kõikide põrandatele eluruumides

1-komponetne ekstra matt pindlakk tavalise kuni suure koormusega põrandale

TOP

1-komponetne veepõhine pindlakk tavalise kuni suure koormusega põrandatele

2-komponetne veepõhine pindlakk väga suure kasutusega põrandatele

2-komponetne veepõhine lakk suure kasutuskoormusega põrandatele

2-komponetne veepõhine pindlakk spordisaalidesse

UV kiirguse toimel kõvenev 1-komponetne põrandalakk puitpõrandale

UV kiirguse toimel kõvenev põrandalakk tasandussegudele ja disainvinüülile