Lakkimine veepõhiste lakkidega

(Video on inglise keeles)

Veepõhised pindlakid (1- & 2-komponentsed) annavad põrandale lõpliku välimuse ja füüsikalised omadused. Pindlakid on saadaval neljas erinevas läikeastmes - ekstra matt, katt, pool-läikiv ja läikiv. Soovitame peale kanda maksimaalselt 2 kihti päevas ( krunt- ja/ või pindlakk).
Puitpõrandate lakkimine ei ole standartne töö. Puit on elav materjal ja seetõttu on iga põrand ainulaadne. Ka iga keskkond, milles põrand asub, on unikaalne, sest erinev on käimissagedus, igapäevaselt kasutatavad kemikaalid, temperatuur ja õhuniiskus ja mis kõik mõjutavad objekti. Toote valik ja käsitlemine varieerubki vastavalt situatsioonile ja kõikide tegurite koosmõjule. Loodame, et järgnevad nõuanded on Teile abiks Synteko veepõhiste lakkide edukal kasutamisel.

1. LAKITUD PUITPÕRANDATE TÄIELIK RENOVEERIMINE
2. TÖÖSTUSLIKULT LAKITUD PÕRANDATE ÜLELAKKIMINE
3. VAREM VIIMISTLETUD PÕRANDATE ÜLELAKKIMINE
4. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

1. LAKITUD PUITPÕRANDATE TÄIELIK RENOVEERIMINE 

Enne tööde alustamist hinnake, kas põranda seiskord lubab lihvimist. Kui tegemist on lamineeritud parketiga, veenduge et laminaat on aluspinnaga on endiselt tugevalt kokkuliimunud. Koputage sõrmeküünega mitmes kohas vastu põrandat ja kuulake kõlaerinevusi. Need näitavad teile kätte kohad, kus kihtidevaheline nake on nõrgenenud. Kui liim on kihtide vahelt kadunud, siis ei pea laminaatparkett lihvimis- ja lakkimistööde pingetele vastu. Ärge unustage, et niiskus tekitab puidus liikumisi. Sageli on põrandamaterjal kuivanud liiga kiiresti. Kui selliselt kuivanud materjalist põrand koheselt lihvitakse ning lakitakse, siis on suur tõenäosus, et tekivad praod ja muud puidu mahuliikumisest tingitud defektid. Seega, kvaliteetse põrandamaterjali valikust sõltub väga olulisel määral ka lõppviimistluse kavliteet.
MÄRKUS: TARKETT DIAMANTFURU, BJÖRK DIAMANT, BRUNBOK, BOK MAHOGNY, KÄHRS DONAUEK JA JUNKERS HOMOGEENSED PÕRANDAMATERJALE EI SAA KATTA VEEPÕHISTE LAKKIDEGA.

  • LIHVIMINE
Hea aluspind on vundamendiks kaunile pealispinnale. See on vana tõde, mis kehtib ka tänapäeval, eriti veepõhiste lakkide korral. Parima lõpptulemuse saavutamiseks kasutage ainult kvaliteetset liivapaberit. Kõigepealt eemaldage lihvimismasinaga puidult vana viimistlus ja mustus. Põrand tuleb lihvida võimalikult tasaseks, sest muidu valgub lakk õnarustesse moodustades paksema kihi. Ebatasased kohad tuleb eraldi lihvida ning ka nende alade servad siluda. Ärge kunagi jätke vahele ühtegi lihvimise astet.
Esimene lihvimine teha jämeda lihvapaberi ja tugeva rullisurvega, viimane lihvimine viia läbi peene paberiga (120–150) ja võimalikult madala rullisurvega. Kui viimasel lihvimisel on rullisurve liiga tugev, võib see põhjustada pehmete puiduliikide (okaspuit) kokkusurumise. Lakis oleva niiskuse mõjul paisuvad pehmed puiduliigid oma algmahuni ja põrandapind kerkib.
Lihvimise ajal on samuti oluline, et lihvpaber oleks hea kvaliteediga ja mitte ülemäära kulunud. Abrasiivmaterjal peab puukiud tagasi lõikama ilma seda puidu sisse pressimata. On väga oluline hoida puidukiud võimalikult madalana. 

  • ENNE LAKKIMIST
Puhastage põrand hoolikalt tolmuimejaga. Ärge unustage pühkida tolmu ka põrandaliistudelt, aknalaudadelt ja radiaatoritelt. Enne kasutamist tuleb lakki hästi loksutada ja jätta 5–10 minutiks seisma, et mullid kaoksid. Pealekandmise ajal peab laki temperatuur vastama ruumitemperatuurile. Kui lakk on liiga külm, siis lakk ei valgu hästi ning seetõttu halveneb õhu vabanemist, mis omakorda võib põhjustada pintslijälgede või õhumullide teket laki pinnale peale kuivamist. Laki soojenemine 0°C-st kuni 20°C kraadini võtab aega umbes 7 tundi. Seda protsessi saab kiirendada pannes lakikanistri vanni, täites selle järjest soojemaks muutuva veega kuni veetemperatuur on 40°C. Ärge kunagi kasutage ainult kuuma vett: kuum vesi võib põhjustada klimpide teket lakis.
Võimalusel tuulutage ruumi peale lakkimist. See soodustab laki kuivamist, säästab aega ja vähendab teralisuse teket. Vältige aga otsese päikesevalguse langemist lakitavale pinnale. Soojal põrandal kuivab lakk liiga kiiresti ja see võib põhjustada ülekattejälgede teket ning suureneb ka mullide teke lakipinnal. Vältida tuleks ka tuuletõmmet, liiga kõrget või liiga madalat temperatuuri ja õhuniiskust. Kui suhteline õhuniiskus on kõrge ja/või õhutemperatuur liiga madal, tuleb lakikogust vähendada. Kui suhteline õhuniiskus on madal ja/või õhutemperatuur liiga kõrge, tuleb lakikogust vastavalt suurendada.
Kõik veepõhised lakid sisaldavad väikese osa lämmastikuühendeid, mis mõjuvad ennekõike tammele. Seetõttu on tähtis kanda lakk peale võimalikult ühtlase kihina. Kui kuivamistingimused on halvad (näiteks suurenenud suhteline õhuniiskus tingituna ilmastikust või äsjasest tapetseerimisest), siis tuleb lakk kanda peale võimalikutl õhukese kihina, et vältida värvimuutust puidul.

  • ESIMENE KIHT - ALUSLAKI PEALEKANDMINE APLIKAATORI/ RULLIGA või SPAATLIGA  

  • KÕVENDI SEGAMINE LAKIGA (vt. eraldi videot kõvendi segamise kohta)
Synteko ühekomponentsed veepõhised lakid on kasutusvalmis ja neid ei tohi veega lahjendada, kahekomponentsele Synteko lakile tuleb enne lakkimise algust lisada kõvendit. Iga lakikanistri juurde kuulub ka vastava suurusega kõvendipudel.
Lisage kõvendi lakikanistrisse ning loksutage vähemalt 30 sekundit. On väga oluline, et te lisaksite täpselt õige koguse kõvendit. Kui kõvendi on liiga veniv (kõrge viskoossusega), siis see ei segune korralikult ja sellist kõvendit ei tohi kasutada. Kõvendi kasutamisel peab olema ettevaatlik, sest need sisaldavad reaktiivseid aineid, mis võivad ärritada silmi ja nahka. Kui kõvendi sattub nahale, peske käsi koheselt sooja vee ja seebiga.  

  • LAKKIMISE ALUSTAMINE
Kui aluslakk on peale kantud aplikaatori või rulliga, peab põrandat esmalt lihvima nr. 150 liivapaberiga. Kui kasutate taldlihvimismasinat, peab see olema kiirel reziimil vähima võimaliku rullisurvega nii et lihvpaber ei ummistuks. Kui kasutate poleerimismasinat, ka siis lülitage see kiirele režiimile, sest raskem surve aitab vältida paberi või ekraani ummistumist.  Lihvitud pind tuleb enne lakkimist hoolikalt tolmust puhtaks imeda. Kui aluskiht on peale kantud spaatliga, vaadake kas vahelihvimist on vaja või mitte.
Lakkimise ajaks peavad need olema välja lülitatud tugevad mehaanilised ventilatsioonisüsteemid, nagu näiteks spordisaalides. Pleae laki pealekandmist võib ventilatsiooni sisse lülitada sõltuvalt kuidas lakk kuivab. Suured pinnad peab lõpetama u. 2 tunni jooksul. Suurtel pindadel on aplikaatori kasutamine eelistatud.

  • LAKKIMINE
Pindlakkimine peab andma põrandapinnale tugeva ja vastupidava kihi aastateks. Seetõttu on pindlakkimine külluslikum kui aluslakikihid. Kui põrand on seinte ääres ebatasane, siis tuleb neisse kohtadesse lakki lisada õhemalt nii et lakk ei valguks lohkudesse ega moodustaks liiga pakse loike. Kui õhuniiskus on kõrge, tuleb lakki kanda peale õhemalt, et puit ei märguks liiga pikalt. Kui lakk märgab puitu liiga kaua, võib see tekitada värvitooni erinevusi, eriti tammel. Ebatasasused suurendavad ka riski, et puidukiud tungivad läbi pealislaki kihi ja pehmetel puiduliikidel võib see raskendada laki kõvenemist.

Pindlaki kiht kanda peale aplikaatori, rulli või pintsliga. Tööriistadega tuleb töötada rahulikult, vältides õhu sattumist lakikihti. Eriti tähelepanelik peab olema nurkades ja muudes kohtades, kuhu võib koguneda liiga palju lakki. Sellistes kohtades tuleb kasutada väiksemat pintslit. Aplikaatoriga lakkimisel töötada pidevate rahulike liigutustega. Rulliga lakkimisel kanda lakk peale kõigepealt ühes suunas ja seejärel ristisuunas. Lakkimisel jälgida puidu tekstuuri. Suuremate pindadel võib serv hakata kuivama enne kui ülekate on tehtud. Selle vältimiseks, pöörduge aeg-ajalt tagasi pealekandmise servade juurde ja tõmmake need üle et hoida neid märjana. Kui kasutate rulli, peab lakk olema laiali jaotatud umbes 2 m² suurusele alale. Lakk tasaneb õige paksuseni rullides. Kasutage rulli karva pikkusega umbes 5 mm. Mohäärvildist rulli kasutades satub rullides laki sisse rohkem õhku kui teiste rullidega. Seetõttu peate rulliga suunas mis tekitab mulle kõige vähem.
Kui järgmised kihid on soovitud, laske põradnal kuivada 4-6 tundi, korrake lihvimist, puhastust tolmuimejaga ja lakkimisprotseduuri nagu eelpool kirjeldatud. Ühe päeva jooksul ei tohi siiski kanda peale rohkem kui kaks kihti (kruntlakk ja/ või pindlakk). Kui pind on lakitud, avage osaliselt uks. Vältige tuuletõmbust, normaalne ventilatsioon on piisav laki kuivamiseks.   

MÄRKUS: LAKKIMISELE JÄRGENVATEL PÄEVADEL EI TOHI LAKITUD PINDA KATTA ÜHEGI ÕHKU MITTELÄBILASKVA MATERJALIGA.  ÄRGE KUNAGI PAIGALDAGE LAKITUD PINNALE TEIPI. 

2. TÖÖSTUSLIKULT LAKITUD PÕRANDATE ÜLELAKKIMINE
Eriti suure käimissagedusega kohtades on soovitatav lisada üks täiendav lakikiht peale parketi paigaldamist. See on kohane näiteks koridorides, köökides, treppidel, ühiskondlikes ruumides ja kaubanduspindadel. Kasutage ainult neid tooteid, millega on soovitatud lakkida suure kasutussagedusega põrandaid. Arvestage, et täiendava kihi pealekandmine ei toimu samades tingimustes parketi tööstusliku lakkimisgea ning seega on suurem risk tolmukübemete ja muude võõrkehade saattumiseks lakipinnale.
TÄHELEPANU: SYNTEKO EI SOOVITA LAMINAATPÕRANDATE TÄIENDAVAT LAKKIMIST.
 
  • EELNEV TÖÖTLEMINE
Tööstuslikult lakitud pind peab alati olema lihvitud väga peene lihvpaberiga, et vältida lihvimiskriimustuste tungimist lakipinnani. Kasutage nr. 180 lihvpaberit ja seejärel pruuni või musta õhukest poleerketast ühtlase läikeastme saavutamiseks. Peale lihvimist, tuleb pind ettevaatlikult tomust puhtaks imeda ja seejärel kuivatada niiske, puhta lapiga nii et pind oleks täielikult tolmuvaba.

  • LAKKIMINE
Kontrollige alati et kasutatav lakk sobiv lakitava materjali katmiseks. Laki segamine kõvendiga ja lakkimine toimub samal viisil nagu kirjeldatud veepõhiste lakkide kasutusjuhendis kirjeldatud.

3. VAREM VIIMISTLETUD PÕRANDATE ÜLELAKKIMINE
Eelnevalt lakitud pindade ülelakkimisel või parandamisel on range nõue, et pind peab olema vaba mustusest, poleerimis- ja puhastusvahendite ja muude ainete jääkidest. Kui põrand on eelnevalt vahatatud, tuleb kogu pind lihvida puhta puiduni.
Kui põrandat on poleeritud, tuleb eelnevalt kontrollida naket. Esmalt katke väike ala (mõned dm²) lakiga. Laske mõni päev kuivada.
Peale kuivamist proovige pealispinda kriimustada mündiga või mõne muu sarnase esemega. Kui lakikihid kooruvad lahti, siis ei ole nake piisav ja tuleb teha täiendav lihvimine.
Et vabastada põrandapind mustusest ja muudest jääkidest, peske põrand Synteko REMOVER’iga, mis on tugevatoimeline spetsiaalne puhastusvahend. Seejärel loputage põrand äädika ja vee lahusega ( 3dl 24% äädikat 8 liitri vee kohta). Lihvige kogu lakitud pind matiks 180 liivapaberiga ning musta abrasiivkettaga ühtlustamaks läiget. ja puhastage põrand tolmuimejaga. Ühtlustage läikeaste poleerides põrandat õhukese pruuni või musta poleerkettaga. Kui põrandal on sügavad kriimustused või käimisest tingitud laigud, kus vana lakikiht on läbi kulunud, siis tuleb neid kohti enne kogu põranda ülelakkimist eelnevalt töödelda. Lihvige probleemsed kohad üle, kandke peale 1–2 lakikihti ja alles seejärel lakkige terve põrand üks või kaks korda üle. Ärge kandke päevas rohkem kui üks kiht.
Kontrollige alati et kasutatav lakk sobiv lakitava materjali katmiseks. Lakkimine toimub samal viisil nagu vastavas juhendis kirjeldatud.


NB! Detailne informatsioon ja tööjuhised on esitatud Tootekirjelduses ja Materjali Ohutuskaardil. Siintoodud info esindab ainult valikut tähtsamast informatsioonist.

Ehitaja/ kasutaja teadmised tootest on kõige olulisemad eeldused edukaks tööks. Situatsioonis kus te olete toote käsitlemisel ebakindel või kahtlete oma kogemustes, ärge kõhelge kontakteerumast Synteko esindajatega. Käesolev teave põhineb katsetustel ja pikaajalisel praktilisel kogemusel ning on mõeldud selleks, et aidata leida kasutajal kõige sobivamat toodet ja töömeetodit. Kuna kasutaja töötingimused on väljaspool meie kontrolli, ei saa me vastutada töötulemuste eest. Meie vastutus katab ainult inimvigastusi ja varakahjustusi, mille kohta on olemas tõendatud andmed, et need on tekkinud mõne meie valmistatud toote puuduse või defekti tõttu.

Trüki